โตขึ้น... เล็กลง....

posted on 28 Jun 2014 10:36 by porasit
 
พอโตขึ้นรู้เลยว่าปัญหาที่ผ่านเข้ามา
 
ถ้าเราผ่านไปได้ 
 
ปัญหาข้างหน้าที่ตามมา
 
มันแค่เรื่องเล็กๆ
 
เท่านั้น........
 
โตเป็นผู้ใหญ่ให้ได้ทั้งกายและใจ
 
Porasit_koy

Comment

Comment:

Tweet

#1 By yorjor on 2014-06-28 11:12