คน

posted on 20 Oct 2014 23:05 by porasit
 
 
คนไม่ดี...  คือคนที่แสดงความเลวออกมาให้อีกฝ่ายเห็น

แต่คนเหี้ย

คือคนที่พยายามทำเป็นคนดี  แล้วเอาความเลวยื่นใส่มือคนอื่น....

 
 
 
Porasit